Ďakujeme, že sme vďaka opätovnému použitiu ušetrili ekologickou výmenou oblečenia

SPOLOČNE TVORÍME  HODNOTY.

Pre všetkých

Máš rád módu a príroda ti nie je ľahostajná? Pridaj sa k nám, SWAPuj každý mesiac na inšpiratívnych miestach, s priateľskou atmosférou a módnymi inšpiráciami. 

Pre školy

Chcete hravo a interaktívne ukázať deťom udržateľnosť, ako zmysluplne využiť čas s pozitívnym myslením, nadšením a priateľskými vzťahmi? Zaktivizovať zelené vzdelávanie prostredníctvom  SWAPu?   

Pre firmy

Radi by ste prehĺbili udržateľnosť aj vo Vašej firme, zlepšili komunikačné zručnosti, oživili priateľské vzťahy medzi kolegami? Radi Vám s tým pomôžeme a môžete sa stať naším partnerom.

Kontaktujte nás

Adresa

Kalinčiakova 28, 080 06 Prešov

E-mail
Telefón