Podajme zelenú ruku

Projekt "Podajme zelenú ruku" nabral na zmysluplnosti úžasnou spoluprácou so ZŠ Bajkalská 29, Prešov. Po našom prvom stretnutí a prezentácii tém, ktorým sa venujeme, sme cítili, že naša snaha má hlboký zmysel. Po druhýkrát sme mali tú česť navštíviť žiakov a pedagógov a opäť sme si odniesli nezabudnuteľný zážitok. S touto úžasnou skupinou detí sme sa hlboko ponorili do oblasti udržateľnosti a módy.
Deti nás potešili svojou ohromnou rýchlosťou, s akou sa s týmito témami vysporiadali. To nás motivovalo vrátiť sa s ešte fascinujúcejším programom - SWAPom oblečenia, kníh a hračiek. Deviataci, ktorí sa zo dňa na deň stali organizátormi tejto akcie, preukázali svoje šikovné ručičky a zvládli svoju úlohu s obdivuhodnou zručnosťou.
Ich úsilie sa odzrkadlilo v skvelom výsledku - spolu zozbierali 250 kusov oblečenia, hračiek a kníh. Tieto predmety si potom deti medzi sebou vymieňali, pričom sme boli svedkami nielen radosti a smiechu, ale aj veľkých srdiečok, keď prejavovali lásku k svojim rodičom a súrodencom prostredníctvom vyswapovaných darčekov. Chceme vyjadriť veľkú vďaku ZŠ Bajkalská 29, Prešov za ich srdečné prijatie a za to, že nám umožnili zdieľať tieto vzácne momenty so skvelými a vnímavými žiakmi ich školy.