PRE ŠKOLY

Šírime osvetu na školách v oblasti environmentálnej udržateľnosti s cieľom dosiahnuť zmeny v spotrebiteľských návykoch smerom k uvedomelej spotrebe, šetrne k životnému prostrediu. Interaktívnou formou vzdelávame o udržateľnosti, usporadúvame pre deti praktické prednášky a samozrejme aktivizujeme prostredníctvom SWAPov (výmeny oblečenia, hračiek, kníh a pod.) Vytvárame zodpovedné návyky pozitívnou zmenou myslenia a správania, komunikačnými zručnosťami prehlbovaním priateľských vzťahov medzi deťmi, vzbudzujeme nadšenie a optimizmus. Poskytujeme žiakom a pedagógom vedomosti, zručnosti a postoje pre zelenšie a udržateľnejšie hospodárstvo.

Radi by ste dali Zelenú udržateľnosti prostredníctvom prednášky a SWAPu na Vašej škole?